Przypisy i bibliografia

<<

Przypisy

Pobierz: PRZYPISY - jak redagować [format PDF]

Przypisy umieszcza się na dole strony, stosując numerację odsyłaczy ciągłą w całym artykule. Sporządzając przypisy należy pamiętać o następujących zasadach:

  1. tabulator tekstu przypisu (pierwszy wiersz): 0,5 cm;
  2. interlinia tekstu przypisu: pojedyncza; 
  3. wyrównanie tekstu przypisu: wyjustowany;
  4. w przypisach podaje się pełne imię autora publikacji;
  5. pozycje cytowane w obrębie jednego przypisu są oddzielone średnikiem.

Bibliografia

Pobierz: BIBLIOGRAFIA - jak redagować [format PDF]

Bibliografię zamieszcza się na końcu artykułu. Cytowane pozycje są prezentowane w układzie alfabetycznym. Sporządzając bibliografię należy pamiętać o następujących zasadach:

  1. tabulator pozycji bibliograficznych (wysunięcie): 1 cm;
  2. interlinia bibliografii: pojedyncza;  
  3. podaje się wszystkie numery stron na których znajduje się cytowany: rozdział w pracy samoistnej, artykuł w pracy zbiorowej, artykuł w czasopiśmie, recenzja, wywiad.
-->
Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP