Cele i zakres

<<

Studia Bobolanum publikuje artykuły naukowe podejmujące zagadnienia związane z teologią jako dziedziną naukową oraz niektóre szersze kwestie ujęte z perspektywy teologicznej.

Czasopismo stara się promować dialog międzynarodowy oraz refleksję dotyczącą współczesnych zagadnień teologicznych, etycznych i pastoralnych.

Studia Bobolanum obejmują takie pola teologii, etyki i nauk religijnych jak: egzegeza, historia, teologia fundamentalna i dogmatyczna, studia ekumeniczne, teologia religii, teologa pastoralna, etyka, prawo kanoniczne, oraz niektóre inne ujęte z perspektywy teologicznej.

-->
Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP