Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Zbigniew Kubacki - Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
Pełnione funkcje, Przynależność, Wybrane publikacje

Kolegium redakcyjne:

dr Anna Abram - Margaret Beaufort Institute of Theology, Cambridge, Wielka Brytania

prof. AKW, dr hab. Marek Blaza - Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum, Polska

prof. ThDR. RNDR. dr hab. Ladislav Csontos, PhD, Trnavská Univerzita v Trnave, Słowacja

prof. AKW, dr hab. Dariusz Gardocki - Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum, Polska

prof. dr Dariusz Kowalczyk - Pontificia Università Gregoriana, Rzym, Włochy

Redaktor techniczny: dr inż. Robert Wawer- Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum, Polska

Redaktor statystyczny: mgr Barbara Karpińska

Redakcja językowa:

mgr Hanna Stompor (jezyk polski)

mgr Agnieszka Krocin (jezyk angielski)

Opracowanie techniczne: Beata Stepnowska

Projekt graficzny: Krzysztof Stefaniuk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum

ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa

bobolanum.edu.pl/wydawnictwo

Dystrybucja:

Wydawnictwo RHETOS

ul. Olecka 30, 04-984 Warszawa

www.rhetos.pl

Imprimi potest
Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego
L.dz. 2005/50/P, Warszawa, dnia 4 kwietnia 2005 r.
Zbigniew Leczkowski SJ, Prowincjał

Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP