Aktualny numer

Studia Bobolanum jest czasopismem naukowym wydawanym dwa razy w roku przez Collegium Bobolanum Akademii Katolickiej w Warszawie.

Pierwszy jego numer ukazał się w 1990 roku. Czasopismo było kwartalnikiem do 2019 roku. Od 2020 stało się półrocznikiem.

Jego celem jest służba Kościołowi i jego misji w promowaniu pogłębionego zrozumienia wiary chrześcijańskiej przez publikowanie badań z dziedziny nauk teologicznych oraz z niektórych innych dziedzin ujętych z perspektywy teologicznej. Zadaniem czasopisma jest ukazanie bogactwa tradycji teologicznej w różnych obszarach teologii i udostępnienia jej szerszemu gronu. Artykuły publikowane są w języku polskim i w językach obcych.

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum
ISSN:
1642-5650
eISSN:
2720-1686
DOI:
10.30439
  • IC Journals Master List
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • CEJSH
  • MOST WIEDZY - Politechnika Gdańska
  • historia
  • nauki o kulturze i religii
  • nauki o komunikacji społecznej i mediach
  • nauki teologiczne
MNISW 70 punktów (01.12.2021)
Index Copernicus 75,24
Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP